مهدی میری - راه اندازی و پشتیبانی شبکه، طراحی وب، خدمات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر

→ رفتن به مهدی میری – راه اندازی و پشتیبانی شبکه، طراحی وب، خدمات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر